POSTIHISTORIALLINEN YHDISTYS

– postihistorian harrastajien iloinen, ehkä vähän höperöiden, joukko

  • Laaja eri aiheiden asiantuntijaverkosto.
  • Runsas neuvonta ja koulutustoiminta.
  • Omaa säännöllistä julkaisutoimintaa.
  • Informatiiviset nettisivut: www.postihistoria.info
  • Yhteistoimintaa toisten postimerkkikerhojen kanssa.
  • Postihistoriapalsta Suomen Postimerkkilehdessä. Yhteistyötä myös Keräilyuutiset-lehden kanssa.
  • Joka kerhoillassa esitelmä/alustus.
  • Käynnissä hanke paikallishistoriallisen kokoelman rakentamisen ohjeistukseksi, mitä se voisi sisältää jne.
  • Jäsenmaksu vain 10 euroa vuodessa, ei liittymismaksua
  • Kerhoillat kerran kuukaudessa. Vierailijat tervetulleita!

Liittymisestä