MERKITTÄVIÄ SUOMI-POSTIHISTORIAN KOKOELMIA IV

Postihistoriallinen yhdistys on lähtenyt dokumentoimaan merkittäviä Suomi-postihistorian kokoelmia. Sarjan neljäntenä kirjana julkaistaan Ari Muhosen kokoelma ”Finland 1918”. Kirjaa on saatavana vain ennakkotilauksesta, joka tulee tehdä 30.10.2018 mennessä. Kirjan hinta on 39 euroa.

Lisätietoa

BLANKETIN N:O 1 ALUSTAVA LUOKITTELU

Tuomas Juvonen on, omien sanojensa mukaan, näitä Postin lomakkeita pyöritellyt ja nyt vihdoinkin sopivan hetken ilmaantuessa tehnyt lomakkeista kuvitetun yhteenvedon. Hän ei väitä omien tulkintojensa ja painotietojen olevan täysin totta. Laajemmaksi tarkasteluksi ne onkin nyt laitettu julki.

Lisätietoa

POSTIHISTORIALLINEN YHDISTYS

– postihistorian harrastajien iloinen, ehkä vähän höperöiden, joukko

  • Laaja eri aiheiden asiantuntijaverkosto.
  • Runsas neuvonta ja koulutustoiminta.
  • Omaa säännöllistä julkaisutoimintaa.
  • Informatiiviset nettisivut: www.postihistoria.info
  • Yhteistoimintaa toisten postimerkkikerhojen kanssa.
  • Postihistoriapalsta Suomen Postimerkkilehdessä. Yhteistyötä myös Keräilyuutiset-lehden kanssa.
  • Joka kerhoillassa esitelmä/alustus.
  • Käynnissä hanke paikallishistoriallisen kokoelman rakentamisen ohjeistukseksi, mitä se voisi sisältää jne.
  • Jäsenmaksu vain 10 euroa vuodessa, ei liittymismaksua
  • Kerhoillat kerran kuukaudessa. Vierailijat tervetulleita!

Liittymisestä