BLANKETIN N:O 1 ALUSTAVA LUOKITTELU

Tuomas Juvonen on, omien sanojensa mukaan, näitä Postin lomakkeita pyöritellyt ja nyt vihdoinkin sopivan hetken ilmaantuessa tehnyt lomakkeista kuvitetun yhteenvedon. Hän ei väitä omien tulkintojensa ja painotietojen olevan täysin totta. Laajemmaksi tarkasteluksi ne onkin nyt laitettu julki.

Lisätietoa

POSTIHISTORIALLINEN YHDISTYS

– postihistorian harrastajien iloinen, ehkä vähän höperöiden, joukko

  • Laaja eri aiheiden asiantuntijaverkosto.
  • Runsas neuvonta ja koulutustoiminta.
  • Omaa säännöllistä julkaisutoimintaa.
  • Informatiiviset nettisivut: www.postihistoria.info
  • Yhteistoimintaa toisten postimerkkikerhojen kanssa.
  • Postihistoriapalsta Suomen Postimerkkilehdessä. Yhteistyötä myös Keräilyuutiset-lehden kanssa.
  • Joka kerhoillassa esitelmä/alustus.
  • Käynnissä hanke paikallishistoriallisen kokoelman rakentamisen ohjeistukseksi, mitä se voisi sisältää jne.
  • Jäsenmaksu vain 10 euroa vuodessa, ei liittymismaksua
  • Kerhoillat kerran kuukaudessa. Vierailijat tervetulleita!

Liittymisestä