POSTIHISTORIALLINEN YHDISTYS

– postihistorian harrastajien iloinen joukko

  • Laaja eri aiheiden asiantuntijaverkosto.
  • Runsas neuvonta ja koulutustoiminta; mm. paikallispostihistoriaan liittyen.
  • Omaa säännöllistä julkaisutoimintaa.
  • Yhteistoimintaa toisten postimerkkikerhojen kanssa.
  • Postihistoriapalsta Suomen Postimerkkilehdessä. Yhteistyötä myös Keräilyuutiset-lehden kanssa.
  • Joka kerhoillassa esitelmä/alustus.
  • Jäsenmaksu vain 10 euroa vuodessa, ei liittymismaksua
  • Liittymislahjana yhdistyksen kustantamaa kirjallisuutta, kuten Suomen postihistoria kolmessa vartissa ja Paikallispostihistoriallisen kokoelman laadinta
  • Kerhoillat kerran kuukaudessa. Vierailijat tervetulleita!

Liittymisestä